İSMAİL YOLCU
Project

İSMAİL YOLCU

Amasya Üniversitesi Yönetim Bilimi Uzmanı 1963 yılında Amasya’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Amasya’da tamamladı. 1986 yılında lisans ve 1993 yılında yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde tamamladı. Doktora eğitimine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde devam etmektedir. Halk oyunlarında 1978- 1984 yılları arasında oyuncu olarak 1989- 2018 yılları arasında Ondokuz...