İSMAİL YOLCU

Amasya Üniversitesi Yönetim Bilimi Uzmanı

1963 yılında Amasya’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Amasya’da tamamladı. 1986 yılında lisans ve 1993 yılında yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde tamamladı. Doktora eğitimine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde devam etmektedir.

Halk oyunlarında 1978- 1984 yılları arasında oyuncu olarak 1989- 2018 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi’nde halk oyunları kulübü akademik danışmanlığı yapmış olup halen bu görevi sürdürmektedir. 2002 yılında kurucu başkanı olduğu Amasya Halk Oyunları Yaşatma ve Tanıtma Derneğini (Amasya HOYTAD) faaliyete geçirmiş olup ülke içerisinde 12 yurtdışında 8 ayrı ülkede olmak üzere toplam 20 uluslararası halk oyunları festivali gerçekleştirmiştir. Başkanlığını yaptığı HOYTAD yurtdışında Türkiye’yi temsilen 9 yurtiçinde 7 uluslararası toplam 16 organizasyona katılmıştır. Yurtdışında uluslararası festivallere, konferans, sempozyumlara konuşmacı olarak davet edilmiş ve katılım sağlamıştır. Halen Amasya Üniversitesi’nde akademik danışman olarak ve Amasya HOYTAD’da başkan olarak ulusal ve uluslararası faaliyetlerine devam etmektedir.