YARIŞMALAR

YARIŞMA KATILIM FORMU

Yarışmaya katılacak gruplar için yarışma başvuru formu

YAŞ GRUPLARI

Yarışmaya katılan gruplar ÇOCUKLAR ve YILDIZLAR yaş kategorilerinde yarışırlar.

 • ÇOCUKLAR        :  8 -12 yaş  (2013, 20132, 2011, 2010, 2009 doğumlular )
 • YILDIZLAR          :  12-16 yaş ( 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 doğumlular )

Not: Yarışmacıların yaş grupları, Nüfus Cüzdanı veya pasaportlarında yazan doğum yıllarına göre belirlenir:

DANSÇI SAYISI

Yarışmaya katılacak gruplardaki dansçı sayısı minimum 16, maksimum 32 olmalıdır.

MÜZİKLER

Yarışacak grupların müzik süresi minimum 8 dk, maksimum 11 dk olmalıdır.

Gruplar canlı müzik veya kayıtlı müzik ile (CD, flash disk vb) ile yarışabilirler. Her iki seçenekte de gruplar eşit şartlarda yarışır, canlı müzik kullanan gruplar extra puan ALMAZLAR.

Yarışmada kullanılacak müzik kayıtlı müzik ise eğitmen tarafından yarışmadan önce festival komitesine gönderilmesi gerekmektedir. Müzikler komiteye gönderilmeden önce müziğin adı, grubun adı ile aynı olacak şekilde değiştirilmelidir.. Festival komitesi müziklerin süresini kontrol edecek ve belirlenen süreler dışında uzun veya kısa olan müzikler için geri bildirimde bulunacaktır.

Canlı müzik kullanacak gruplar yarışmadan bir gün önce yarışma alanında sound check yapmalıdır..

YARIŞMA ÜCRETİ

Yarışmaya katılım ücreti kişi başı 50 TL dir. 

Yarışmaya katılım ücreti bir kişinin tek bir kez katılım ücretidir. Aynı kişi birden fazla sayıda koreografide yer alıyorsa katıldığı her koreografi için ayrı fiyat öder.

Yarışma ücretleri, grupların festival için otele girişleri sırasında kayıt masasında ödenebilir.

ÖDÜLLER

Yarışmaların ödül törenleri yarışma sonrasında sahnede yapılacaktır.

ÇOCUKLAR KATEGORİSİNİN ÖDÜLLERİ

 • Performans Birincilik Ödülü              ÖDÜL: 1000 TL para ödülü + Kupa, Madalya ve teşekkür belgesi
 • Performans İkincilik Ödülü                ÖDÜL: 800 TL para ödülü + Kupa, Madalya ve teşekkür belgesi
 • Performans Üçüncülük Ödülü           ÖDÜL: 600 TL para ödülü + Kupa, Madalya ve teşekkür belgesi
 • En İyi Müzik Ödülü                             ÖDÜL: Kupa ve teşekkür belgesi
 • En Zengin Kostüm Ödülü                   ÖDÜL: Kupa ve teşekkür belgesi
 • En İyi Koreografi Ödülü                      ÖDÜL: Kupa ve teşekkür belgesi
 • En Otantik Grup Ödülü                       ÖDÜL: Kupa ve teşekkür belgesi
 • YILDIZLAR KATEGORİSİNİN ÖDÜLLERİ
  • Performans Birincilik Ödülü              ÖDÜL: 1500 TL para ödülü + Kupa, Madalya ve teşekkür belgesi
  • Performans İkincilik Ödülü                ÖDÜL: 1000 TL para ödülü + Kupa, Madalya ve teşekkür belgesi
  • Performans Üçüncülük Ödülü           ÖDÜL:   750 TL para ödülü + Kupa, Madalya ve teşekkür belgesi
  • En İyi Müzik Ödülü                             ÖDÜL: Kupa ve teşekkür belgesi
  • En Zengin Kostüm Ödülü                   ÖDÜL: Kupa ve teşekkür belgesi
  • En İyi Koreografi Ödülü                      ÖDÜL: Kupa ve teşekkür belgesi
  • En Otantik Grup Ödülü                       ÖDÜL: Kupa ve teşekkür belgesi

YARIŞMA KURALLARI ve YASAKLAR

Festival komitesi yarışma sırasında meydana gelebilecek her türlü sakatlanma veya hastalanmalardan dolayı sorumlu tutulamaz. Yarışmacıların sağlık giderleri yarışma komitesinden talep edilemez. Bu ve buna benzer sağlık problemlerinin yaşanmaması için tüm dansçıların festival süresince geçerli sağlık sigortası yaptırmalarını öneririz.

DİSKALİFİYE

 • Jüri veya organizasyon komitesine karşı saygısız davranışlarda bulunanlar, yarışma sırasında yüksek sesle konuşarak veya eleştirerek salonu rahatsız eden velilerin yarışmacı yakını yarışmadan DİSKALİFİYE edilir.
 • Yarışmacı seyircilere veya jüriye karşı hakaret veya aşağılama içerici davranış, söz veya hareketlerde bulunamaz. Bu durum DİSKALİFİYE olma sebebidir.
 • Diskalifiye edilen yarışmacı bir sonraki yıl yapılacak yarışmaya katılamaz.

  EKSİ PUAN
 • Gösteri sırasında sahnede sonraki yarışmacılara sorun yaratabilecek herhangi bir şeyin dökülmesi yasaktır. Bu tarz davranışta bulunanlar eksi puan alır.
 • Vücudunda yağ kullananlar yere uzanarak vücutlarının yer ile temasını sağlayamazlar. Zemine yağ bulaşması sonraki yarışmacıları olumsuz etkileyeceği için bu davranışta bulunanlar eksi puan alır.
 • Yarışmacı gösteri sırasında ateş kullanmak gibi yangına sebebiyet verecek tehlikeli durumlar yaratamaz.
 • Sözlerinde argo kelimeler geçen müzik kullananlar eksi puan alır.
 • Yarışmada sırasında yarışmacı herhangi bir aksesuarını seyircilere atamaz. Atan yarışmacılar eksi puan alır.
 • Yarışma sırasında yarışmacı herhangi bir aksesurarını isteği dışında yere düşürmesi durumunda eksi puan alır.
 • Tüm yarışma kategorilerinde zamanlama sınırlarının dışında müzik süresi kullananlar eksi puan alırlar.

YARIŞMA CEZA PUANLARI

Yarışmada en iyi dereceği elde etmek için koreografinizi hazırlamadan önce değerlendirme kriterlerini dikkatli bir şekilde incelemenizi öneririz. Her kategorinin farklı kriterlerde değerlendirildiğini unutmayınız.

STİLİZE DAL YARIŞMALARI

Maksimum: 100 puan ( 10 kriterde değerlendirme yapılır)

 1. KOSTÜM ( 20 puan)
  Oyun anında düştü, çözüldü, dağıldı (max 10 ceza puanı)
  Ekip oyuncularının kostüm, takı, aksesuar ve makyajlarının birbiri ile uyumu (max 10 ceza puanı)
 2. MÜZİK ( 30 puan) Gruplar canlı müzik veya kayıtlı müzik ile (CD, flash disk vb) ile yarışabilirler. Canlı müzik kullanan gruplar extra puan ALMAZLAR.
  CANLI MÜZİK
  Bozuk akord veya bozuk ses (max 10 ceza puanı)
  Parçalar arası geçişlerde hata (max 10 ceza puanı)
  Orkestradaki enstrümanların birbiri ile uyumu (max 10 ceza puanı)
  KAYITLI MÜZİK
  Miksaj ve mastering hataları var (max 10 ceza puanı)
  Düzenlemede abartılı sample soundlar var (max 10 ceza puanı)
  Oyun geçişlerinde edit hataları var (max 10 ceza puanı)
 3. DANS ( 50 puan)
  Danslar folklorik özellik yansıtmıyor (max 10 ceza puanı)
  Koreografide sayısal, fiziksel dengesizlik veya aşırı tekrar var (max 10 ceza puanı)
  Oyuncularla müzik arasında uyum yok (max 10 ceza puanı)
  Oyuncular arasında coşku, mimik ve hareketlerde uyum yok (max 10 ceza puanı)
  Oyun alanı dengeli kullanılmadı, koreografide çizgi hataları var (max 10 ceza puanı)

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Hakemler yarışan grupları Kostüm, Müzik ve Dans olmak üzere 3 ayrı kategoride değerlendirir.

Hakemler gruplarda gördükleri hatalar için eksi puan verirler. Verdikleri hata puanları toplanır ve 100 tam puandan çıkarılır, kalan puan grubun aldığı puandır.

Tüm hakemlerden gelen puanlar, masa hakemine ulaşır.. Masa hakemi en yüksek puanı ve en düşük puanı değerlendirme dışı bırakır. Kalan puanları toplar ve hakem sayısına böler. Bulunan sonuç, grubun aldığı puan olarak anons edilir..

Grubun Puanı hesaplanırken;

 • Yarışan grubun eğitmeni hakem masasında oturuyorsa, o eğitmen kendi grubu için puanlama yapsa dahi değerlendirme dışı bırakılır.
 • Gruba en düşük puanı veren hakemin puanı değerlendirme dışı bırakılır.
 • Gruba en yüksek puanı veren hakemin puanı değerlendirme dışı bırakılır.

HAKEMLER

Yarışma Hakemleri:

Festival workshoplarını veren eğitmenlerdir. Eğitmenler, kendi yetiştirdikleri gruplar yarışırken puan veremez, sadece diğer gruplara puan verebilirler.

 1. İsmail Yolcu – AMASYA (başhakem)
 2. Murat Can Satı – ANKARA
 3. Ayhan Bıçaklı – KIBRIS
 4. Mustafa Hadi Göğebakan – ERZURUM
 5. ..
 6. ..